🍉 Підтримуйте український продукт

Публічний договір (оферта)

Created on 15 September, 2023

Будь ласка, прочитайте наведені нижче важливі положення та умови, перш ніж щось замовляти на нашому веб-сайті, і переконайтеся, що вони містять все, що ви хочете, і нічого, з чим ви не бажаєте погодитися.


1. Загальні положення

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі – «Оферта») фізичної особи-підприємця Антощука Юрія Володимировича (FOP Antoshchuk Y.V.), ідентифікаційний код — 3163413896 (далі – «Виконавець»), адресоване невизначеному колу осіб укласти Договір про надання послуг (далі – «Договір») на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на сайті https://peak.deals/ та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

1.3. Відповідно до ст. 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором, і у разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна, фізична або юридична особа стає замовником (далі – «Користувач») та зобов’язується виконувати умови цього Договору, доповнень та додатків щодо нього, які є його невід’ємною частиною.

1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення такого зміненого тексту Оферти за зазначеним у п. 1.2. цього Договору посиланням, якщо інший термін набуття змін не передбачений при такому розміщенні.

1.5. У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

Виконавець – фізична особа-підприємець Антощук Юрій Володимирович.

Сайт — Інтернет-ресурс Виконавця go.peak.deals, peak.deals.

Адміністрація — фізична особа-підприємець Антощук Юрій Володимирович та/або особи, уповноважені належним чином Виконавцем на управління Сайтом та надання Сервісів Користувачам під час використання Сайту відповідно до цього Договору.

Власник Сайту — фізична особа-підприємець Антощук Юрій Володимирович (ідентифікаційний код 3163413896).

Сервіси — сукупність наданих Виконавцем відповідно до цього Договору послуг для Користувачів на платній або безкоштовній основі, в тому числі, але не виключно, послуги з реєстрації Користувачів, модерації, розміщення на Сайті інформації Користувачами, послуги доступу, послуги з розміщення реклами, друк на фізичних картах-візитівках.

Відвідувач — будь-яка особа, яка взаємодіє з Сайтом у будь-який спосіб, у тому числі й випадкові гості Сайту.

Діджитал-візитівка — спеціальна сторінка на Сайті, якою керує Користувач: наповнює її інформацією, налаштовує зовнішній вигляд, додає спеціальні коди, якщо така функція доступна для Користувача.

Користувач — будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору та користується Сервісами Виконавця. Користувач може зареєструватися на Сайті для управління та розміщення власної інформації.

Контент — будь-яка інформація, яка розміщується Користувачем на Сайті, включаючи, але не обмежуючись на сторінці діджитал-візитівки.

Реєстрація – процедура заповнення користувачем реєстраційної форми на Сайті, після затвердження якої Виконавцем такій особі надається відповідний логін та пароль для доступу до Сервісів Виконавця та персональної сторінки зареєстрованого Користувача.

Авторизація – введення зареєстрованим Користувачем своїх логіну та паролю для доступу до Сервісів Виконавця та входу до Особистого профілю.

Особистий профіль — персональна сторінка зареєстрованого Користувача на Сайті, за допомогою якої зареєстрований Користувач здійснює керування своїм обліковим записом (акаунтом) та діджитал-візитівкой (якщо застосовується).

Логін – ідентифікатор Користувача при авторизації на Сайті, який використовується ним у процесі користування Сервісами Виконавця відповідно до цього Договору. Як Логін використовується адреса електронної пошти Користувача. При цьому не допускається використання Користувачем Логіна, що вже використовується іншим Користувачем.

Акцепт — повне прийняття Користувачем умов Договору у передбаченому Договором порядку.

Пароль — це символьна комбінація, що забезпечує в сукупності з Логіном ідентифікацію Користувача при використанні Сервісів Виконавця, що надаються відповідно до цього Договору.

Покупець — будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа-підприємець, яка прийняла умови цієї Угоди та яка, користуючись можливостями Сайту, купує та/або замовляє запропоновані товари та послуги на Сайті. Покупець може скористатися можливостями Сайту шляхом реєстрації на Сайті зі створенням свого «Особистого профілю».

План діджитал-візитівки – набір функціональних можливостей розміщення певної кількості та формату інформації у діджитал-візитівці Користувачем, заздалегідь визначених Виконавцем.

Правила конфіденційності – умови роботи Виконавця з конфіденційною інформацією на Сайті. Чинна версія розміщена на Сайті. Правила конфіденційності є невід’ємною частиною Договору.

Правила надання Сервісів – докладний опис Сервісів Виконавця, включаючи їх вартість, а також правила роботи з Сервісом Покупцем. Правила надання сервісів є невід’ємною частиною Договору.

Обліковий запис (або дашборд) – електронний кабінет Користувача (аккаунт) у функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може керувати своїми Сервісами.

Товарна позиція — комерційна пропозиція про продаж товару, що публікується на Сайті.

Фізична карта-візитівка – фізична карта різного розміру і формату, на яку може бути нанесений логотип та/або малюнок, і яка має інтегрований NFC-чіп, що має певний запис, зокрема, запис доступу до діжитал-візитівки, але не обмежуючись тільки цим.

 

2. Предмет Договору

2.1. У порядку та на умовах, викладених у цій Оферті, Виконавець надає Користувачеві послуги доступу до Сервісів та послуги користування Сервісами.

2.2. Перелік наданих Виконавцем Сервісів, а також їх вартість зазначаються у Правилах надання Сервісів.

2.3. Укладання цього Договору провадиться шляхом прийняття (акцепту) Користувачем пропозиції Виконавця, викладеної у цьому Договорі. Моментом укладання цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом.

2.4. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом (у тому числі, але не виключно, реєстрація на Сайті, перерахування Користувачем грошових коштів Виконавцю за Товари, Сервіси Виконавця та/або фактичне використання Сервісів Виконавця) означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цього Договору і його додатків та беззастережне прийняття його умов із зобов’язаннями дотримуватися обов’язків, покладених на Користувача за цим Договором. Така взаємодія з Сайтом є повним та беззастережним акцептом цього Договору, незнання якого не звільняє Користувача від відповідальності за недотримання його умов.

2.5. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень цього Договору, Користувач не має права використовувати Сервіси Виконавця та Виконавець просить його залишити Сайт.

2.6. Місцем укладання цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Виконавця.

2.7. Крім тексту цього Договору, порядок надання Сервісів Виконавцем визначаються Правилами конфіденційності та Правилами надання Сервісів, які є невід’ємною частиною Договору.

2.8. Цей Договір може бути змінений Виконавцем без попередження. Продовження використання Сайту Користувачем означає згоду такого Користувача зі змінами Договору.

2.9. Виконавець має право будь-якої миті відмовити будь-якому Користувачеві в реєстрації та/або використанні Сайту при порушенні ним умов цього Договору.

 

3. Опис послуг

3.1. Сайт надає послуги, що дозволяють Користувачам реєструватися та створювати на Сайті облікові записи, редагувати і керувати діджитал-візитівкою, а також послуги з нанесення логотипів та/або малюнків на фізичній картці-візитівці, яка передається Користувачам, які замовили відповідну послугу.

3.2. Після надання Виконавцем послуги з нанесення логотипів та/або малюнків на фізичній картці-візитівці на замовлення Користувача, Користувач отримує доступ до Облікового запису (або дашборду), в якому він може керувати своєю діджитал-візитівкою.

3.2.1. Нанесення логотипів та/або малюнків на фізичній картці-візитівці виконується Виконавцем після того, як логотип та/або малюнок був наданий Користувачем у певному форматі, визначеному Виконавцем, а також після погодження Користувачем макету і проведення оплати за таку послугу.

3.2.2. Разом з фізичною картою-візитівкою, Користувач отримує від Виконавця доступ до Облікового запису (або дашборду), в якому він може керувати своєю діджитал-візитівкою, а також переглядати статистику. В залежності від Плану, Користувач у діджитал-візитівці може додавати, редагувати і видаляти:

 • URL-посилання (блоки) на профілі соціальних мереж, сайти, месенджери тощо;
 • Категорії діджитал-візитівок;
 • Facebook-пікселі та коди інших соціальних мереж;
 • Власні домени;
 • Фотографії, логотипи діджитал-візитівки;
 • Контактні дані для їхнього збереження у телефонах;
 • Користувацький стиль CSS;
 • Користувацький скрипт JS;
 • Користувацький дизайн діджитал-візитівки;
 • Іншу інформацію передбачену Планом та Сервісами.

3.3. Користувач в будь-який момент може змінити свій План або його частину, якщо таке передбачено Виконавцем, інформація про що буде доступна на Сайті. Якщо внесення змін у План передбачає додаткову оплату за Сервіси, то План буде змінений після проведення Користувачем оплати та підтвердження її з боку Виконавця.

3.4. При нанесенні логотипів та/або малюнків на фізичній картці-візитівці Виконавець докладає всіх можливих та необхідних зусиль для досягнення максимальної якості виконання робіт. Технічні та технологічні особливості друку не дозволяють точно передати колір який Користувач бачить у себе на моніторі при друку. Виконавець виходить із загальноприйнятих нормативів та вимог щодо друку. Виконавець не приймає претензії щодо кольору, якщо вони ґрунтуються на «колір як на моніторі» або «колір як я колись надрукував десь». Будь ласка, зверніть увагу при оформленні замовлення.

 

4. Порядок надання та використання Сервісів Виконавця

4.1. Сервіси надаються Виконавцем лише для Користувачів.

4.2. Особа, яка бажає стати Користувачем, має замовити і оплатити відповідну послугу та отримати доступ до Облікового запису (або дашборду). Для отримання послуги Користувачеві необхідно надати точну та правдиву інформацію в кількості, необхідної для надання послуг, які він запитує/набуває. Сервіс не продає та не передає інформацію про Користувачів третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України. Надання неточної контактної інформації, можуть бути підставою для затримки в наданні послуг до моменту отримання точних даних.

4.3. З моменту замовлення і оплати відповідної послуги та отримання доступу до Облікового запису (або дашборду) на Сайті, Користувач погоджується на обробку Виконавцем персональних даних Користувача, зазначених ним при реєстрації, (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення, використання та розповсюдження, реалізація, передача, знеособлення, знищення) з метою забезпечення можливості надання Сервісів, а також з метою інформаційного обслуговування Користувача.

4.4. Користувач погоджується, що дії, вчинені на Сайті після отримання доступу до Облікового запису (або дашборду) Користувача, визнаються діями Користувача. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його облікового запису (у тому числі логіну та паролю) та за всією діяльністю, що відбувається з його обліковим записом. Виконавець настійно рекомендує використовувати Паролі (при зміні Користувачем самостійно Пароля), які складаються з не менше 6 (шості) символів і включають одночасно малі та великі літери, а також цифри.

4.5. Користувач немає права передавати, поступатися, продавати, передавати у користування тощо свої логін та пароль для доступу до Сайту та Сервісів Виконавця третім особам без згоди Виконавця. У разі передачі логіну та паролю будь-якій третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.

4.6. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання облікового запису Користувача, він повинен негайно повідомити про це Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням облікового запису Користувача. Користувач не може використовувати Пароль та Обліковий запис іншого Користувача без спеціального дозволу та згоди власника цього Облікового запису та/або Пароля. Сайт та Виконавець не несуть відповідальності за будь-які збитки або збитки, що виникли внаслідок невиконання Користувачем цих зобов’язань.

4.7. З моменту замовлення і оплати відповідної послуги та отримання доступу до Облікового запису (або дашборду) на Сайті, Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону. Виконавець зобов’язується не надсилати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача третім особам без згоди Користувача (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).

4.8. Користувач має право будь-коли припинити використання Сервісів Виконавця, повідомивши про це Виконавця.

4.9. Виконавець не гарантує доступність Сайту та Сервісів цілодобово. Виконавець має право будь-якої миті відмовити будь-якому Користувачеві у використанні Сервісів при порушенні ним цього Договору.

4.10. Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних та нематеріальних) третіх осіб щодо інформації, переданої (наданої) Виконавцю під час реєстрації Користувача, використання Сайту та отримання Сервісів Виконавця. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Сайту та наданих Виконавцем Сервісів, у тому числі і з погляду чинного законодавства України:

 • що порушують чинне законодавство України;
 • що містять спам, схеми фінансових «пірамід»;
 • що є незаконними, шкідливими, загрозливими, ображають моральність, наклепницькими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
 • порушують права третіх осіб тощо.

4.11. Користувач зобов’язується не робити дій, які можуть нашкодити діяльності та функціонуванню Сайту, як-то намагатися «хакнути» Сайт, підключати шкідливі сторонні скрипти, програми та інше програмне забезпечення, що можуть спричинити неналежну роботу Сайту.

4.12. Доступ Користувача до Сайту та Сервісів Виконавця, який порушує цей Договір, може бути обмежений Виконавцем на постійній або тимчасовій основі.

4.13. Надання Виконавцем Сервісів здійснюється на безоплатній основі або за плату відповідно до Правил надання Сервісів, які є додатком до цього Договору.

4.14. Виконавець не несе відповідальність за розміщений контент Користувачами на Сайті, — Користувач лише надає комунікаційну платформу для розміщення контенту.

 

5. Порядок оплати Сервісів та процедури повернення коштів

5.1. Користувач використовує платні Сервіси Виконавця за умови їх попередньої оплати, якщо інше не передбачено цим Договором.

5.2. Оплата Сервісів здійснюється Користувачем відповідно до чинних тарифів Виконавця, зазначених на Сайті Виконавця.

5.3. Оплата здійснюється Користувачем через використання платіжних систем, або шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Усі витрати Користувача, пов’язані з перерахуванням коштів за цим Договором, несе Користувач самостійно. У разі оплати послуг банківським переказом, Користувач зобов’язаний повідомити про скоєний платіж та направити зображення документів, що підтверджують оплату послуг за адресою електронної пошти, вказаною на сайті.

5.4. Нанесення логотипів та/або малюнків на фізичній картці-візитівці, а також надання доступу до Облікового запису (або дашборду) Користувачу відбувається виключно після оплати відповідних послуг Виконавцю.

5.5. Оплата здійснюється Користувачем в українських гривнях, якщо інше не передбачене Сайтом.

5.6. За фактом перерахування коштів Виконавцю як передоплату/оплату за надані Сервіси, Користувач отримує відповідні підтвердження про оплату на сторінках відповідних платіжних систем, використаних при проведенні платежу.

5.7. При оплаті Користувачами банківськими картами, повернення здійснюється на той самий карт-рахунок Користувача, з якого було здійснено початковий платіж, або інший, вказаний Користувачем, карт-рахунок.

5.8. У разі разового замовлення послуг на Сайті, в момент оформлення замовлення (успішного введення платіжних реквізитів у фрейм платіжної системи) відбувається разове списання суми вартості замовлених послуг.

5.9. У разі оформлення відновлюваної підписки на послуги, в момент оформлення підписки (успішного введення платежів) відбувається прив’язка карти до аккаунту Користувача і кошти списуються з прив’язаної карти автоматично, за мінімальний термін підписки, на умовах передплати. У разі автоматичного продовження підписки на послуги на новий період, кошти списуються як аванс, до моменту початку надання послуг в новому розрахунковому періоді.

5.10. У разі сплати Виконавцем додаткових комісій або виникнення інших витрат внаслідок відхилення платежу з вини Користувача (наприклад, недостатньо коштів на карті; допустимий кредитний ліміт по карті вже вичерпано тощо), Виконавець залишає за собою право додатково списати з картки/рахунку Користувача суму фактично понесених витрат Виконавця.

5.11. Виконавець зберігає за собою право, в будь-який момент, на свій розсуд, змінити спосіб оплати товару, послуги, що купується і/або відмовитися від пропонованого раніше способу оплати, запропонувавши альтернативні способи оплати.

5.12. Після оформлення замовлення та оплати, в кожному окремому випадку, Користувач отримує право відмовитися від послуг і отримати відшкодування коштів. Користувач має право відмовитися від оплачених послуг, протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту підтвердження замовлення, повідомивши Виконавця про це у встановлені терміни.

5.13. Якщо Користувач звернувся за поверненням в установлений термін, Виконавець зобов’язується повернути Користувачу платежі, отримані від Користувача в якості оплати.

5.14. Від дати отримання Виконавцем запиту на повернення, залежить можливість повернення коштів, а також сума утримань, пов’язаних з поверненням.

5.15. Користувач розуміє і погоджується з тим, що, якщо Користувач вже почав користуватися послугами протягом терміну відмови, Виконавець має право утримати з внесеної Користувачем суми, суму вартості фактично наданих послуг, на момент отримання запиту на повернення. В такому випадку, сума повернення визначається як різниця між загальною вартістю послуг і вартістю фактично спожитих послуг.

5.16. Для відмови від послуг та оформлення повернення, Користувач має написати Виконавцю на електронну пошту go@peak.deals.

5.17. Для оформлення повернення, Користувач зобов’язаний надіслати таку інформацію Виконавцю: ПІБ і email, зазначені при оформленні замовлення; назва послуги; дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію. Крім того, Користувач, має повернути Виконавцю фізичну карту-візитівку, надіславши її за адресою, яку зазначить Виконавець.

5.18. При порушенні порядку оформлення запиту на повернення або ж в разі не надання зазначеної інформації, Виконавець має право відмовити Користувачу у поверненні, і не розглядати таке звернення.

5.19. Якщо Користувач оформив запит на повернення в зазначений термін і повернув фізичну карту-візитівку, Виконавець поверне Користувачу кошти протягом тридцяти (30) днів з дня отримання запиту за мінусом суми вартості фактично наданих послуг, на момент отримання запиту на повернення.

5.20. Для повернення коштів Виконавець додатково зв’яжеться з Користувачем, щоб погодити спосіб платежу для повернення коштів. Виконавець утримає з суми повернення всі додаткові комісії банків і платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу.

5.21. У разі, якщо послуги були надані в повному обсязі до закінчення терміну відмови і/або до моменту отримання запиту на повернення, повернення грошових коштів не здійснюється.

5.22. У разі отримання запиту на повернення (відмови від послуг) з порушенням встановлених термінів відмови, повернення грошових коштів не здійснюється.

 

5. Права та обов’язки Виконавця

6.1. Обов’язки Виконавця полягають виключно у забезпеченні можливості отримання Користувачем Сервісів Виконавця у порядку, визначеному цим Договором.

6.2. Виконавець залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку інформацію, що публікується на Сайті, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Виконавця в будь-який час з будь-якої причини.

6.3. Виконавець має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Сервісів Користувачами.

6.4. Виконавець має право змінювати умови цього Договору. Інформація про такі зміни публікується Виконавцем на Сайті та/або в інформаційному розсиланні. Використання Користувачем Сервісів Виконавця після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та/або доповненнями.

6.5. Виконавець має право розміщувати рекламну та/або іншу інформацію у будь-якому розділі Сайту без погодження з Користувачем.

6.6. У разі порушення Користувачем умов цього Договору Виконавець має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до будь-якого з Сервісів Виконавця в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.

6.7. Виконавець має право здійснювати розсилки Користувачам повідомлень, у тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, які містять організаційно-технічну, інформаційну або іншу інформацію про можливості Сервісів Виконавця.

6.8. Виконавець зобов’язується не використовувати облікові дані Користувача, отримані під час реєстрації з метою, що не передбачені цим Договором та додатками до нього, та гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов’язком Виконавця в силу законодавства України.

6.9. Виконавець зобов’язується надавати Користувачеві можливість отримання консультацій служби технічної підтримки Виконавця електронною поштою за вказівкою Користувачем свого логіну або контактних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними із наданням Сервісу. Виконавець може на власний розсуд вимагати від Користувача оформлення запиту до служби технічної підтримки електронною поштою з адреси, вказаної Користувачем під час реєстрації.

6.10. Виконавець має право змінювати ціни, опис Товарних позицій, зображень та у будь-який момент на свій розсуд видаляти їх з розміщення на Сайті без пояснення причин.

6.11. Виконавець залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Виконавця, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують цей Договір.

6.12. Виконавець зобов’язаний виконувати інші обов’язки, встановлені цим Договором.

 

7. Права та обов’язки Користувача

7.1. Користувач зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, а також оплачувати Сервіси, що надаються йому, в порядку та на умовах, передбачених цим Договором та додатків до нього.

7.2. Користувач зобов’язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Сервісів Виконавцем та їхню вартість.

7.3. Користувач має право вимагати від Виконавця надання йому Сервісів відповідно до умов цього Договору.

7.4. Користувач має право звертатися до служби технічної підтримки Виконавця, повідомляючи при цьому свій логін або контактні дані.

7.5. Користувач зобов’язується використовувати Сервіси тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Виконавця.

7.6. Користувач зобов’язується не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сервісів, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервісів, а також від будь-яких інших дій, що порушують права Виконавця та/або третіх осіб.

7.7. Користувач не повинен порушувати, блокувати або іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Сайту.

7.8. Користувач зобов’язується не використовувати Сервіси для здійснення дій, спрямованих на підрив мережевої безпеки та порушення роботи будь-яких програмно-технічних засобів, підключених до мережі Інтернет, а також здійснення атак на мережі на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет, включаючи програмно-технічні засоби Виконавця, але не обмежуючись ними.

7.9. Користувач зобов’язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого Особистого профілю шляхом підбору логіну та паролю, злому або інших дій.

7.10. Користувач цим підтверджує, що він є повністю дієздатним (стосовно фізичних осіб), правоздатним (стосовно юридичних осіб), над ним не встановлено піклування у будь-якій формі.

7.11. Користувач зобов’язується регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, знайомитися на Сайті з інформацією, пов’язаною з наданням Сервісів, включаючи зміни та доповнення до цього Договору, що публікуються в порядку, зазначеному в пункті 2.8 цього Договору. Мовчання та продовження користування Сервісом після повідомлення Виконавцем на Сайті про зміну поточних умов цього Договору та інших змін розглядається як згода Користувача із внесеними змінами та доповненнями, якщо інше прямо не передбачено цим Договором. Усі ризики, пов’язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Користувачем вимог цього пункту несе Користувач.

7.12. Користувач гарантує, що має всі права на використання матеріалів, що розміщуються ним при створенні діджитал-візитівки або друку на фізичній візитівці.

7.13. Користувачі не можуть розміщувати на Сайті контент, який:

 • порушує чинне законодавство України;
 • містить спам, схеми фінансових «пірамід»;
 • є незаконними, шкідливими, загрозливими, що ображає моральність, є наклепницькими, що порушує авторські права чи інші права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
 • порушує права третіх осіб.

7.14. Користувач може мати інші права та нести інші обов’язки, встановлені цим Договором.

 

8. Вимоги до Контенту. Розмежування відповідальності

8.1. Публікація інформації (Контенту) на Сайті має здійснюватися у повній відповідності до вимог чинного законодавства України, положень цієї Угоди.

8.2. Адміністрація/Власник Сайту не здійснює обов’язкової перевірки інформації та Контенту, яка розміщується Користувачами на Сайті та не несе відповідальності за відповідність такої інформації чинному законодавству України.

8.3. Адміністрація/Власник Сайту не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації Користувачем, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли у зв’язку з цим (включаючи втрачену вигоду).

8.4. Адміністрація/Власник Сайту не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Сайті, включаючи їхнє відтворення та розповсюдження, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

8.5. Надаючи Сайту Контент або розміщуючи Контент на Сайті та відгуках, Користувач погоджується з тим, що Сайт має право використовувати такий Контент на власний розсуд. У разі, якщо розміщення Контенту на Сайті та відгуку порушує права (в т.ч. права інтелектуальної власності) будь-яких третіх осіб, Користувач, який розмістив такий Контент, зобов’язується самостійно усунути порушення та врегулювати всі суперечки та претензії з правовласниками. У разі отримання обґрунтованої скарги правовласника та бездіяльності Користувача у виправленні порушень, Адміністрація Сайту має право самостійно видалити інформацію, яка порушує права власника прав інтелектуальної власності.

8.6. У разі виникнення у зв’язку з розміщенням Користувачем Контенту на Сайті претензій, суперечок щодо застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів або за рішенням суду, такий Користувач зобов’язується розглядати та вирішувати ці питання самостійно без залучення Адміністрації Сайту, а також зобов’язується компенсувати Власнику Сайту у повному обсязі збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням умов цієї Угоди.

8.7. Вся розміщена Користувачами на Сайті інформація вважається власністю Користувачів, які її розмістили, доки не буде підстав вважати інакше. Всю відповідальність за відповідність такої інформації (Контенту) законодавству України несуть такі користувачі. Користувачі Сайту не отримують жодних прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами та несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

 

9. Відповідальність. Обмеження відповідальності

9.1. Виконавець не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти та затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що спричинили обмеження доступу Користувача до Сервісів. Виконавець не відповідає за будь-які технічні збої чи інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного чи телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет та мереж операторів електрозв’язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісів.

9.2. Виконавець не відповідає за відповідність Сервісу повністю або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Користувача до Сервісу, а також за збереження логіну та пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сервісів, з причин, пов’язаних з технічними умовами Виконавця і не відшкодовує Користувачеві будь-які пов’язані з цим збитки.

9.3. У разі порушення Користувачами умов цього Договору Виконавець залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісів Виконавця на тимчасовій основі, а у разі грубого та/або неодноразового порушення умов цього Договору відмовити у доступі до Сервісів на постійній основі.

9.4. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження та припинення стали наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не мали змоги вплинути, включаючи, але не обмежуючись таким: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів та/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних споруд зв’язку.

9.5. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи втрачену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності чи діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.

9.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов’язаний з використанням Користувача Сервісів.

9.7. У разі пред’явлення третіми особами, у тому числі іншим Користувачем, претензій до Виконавця, пов’язаних з використанням Користувачем Сервісів Виконавця, Користувач зобов’язується самотужки та за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами, убезпечивши Виконавця від можливих збитків та розглядів, або виступити на Виконавця у таких розглядах, а також відшкодувати збитки Виконавця (включаючи судові витрати), заподіяні їй у зв’язку з претензіями та позовами, пов’язаними з розміщенням матеріалів та/або діяльністю Користувача на Сайті.

9.8. Адміністрація Сайту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачем без попередження у разі:

 • одержання обов’язкових для виконання рішень компетентних державних органів України;
 • вимог власників прав інтелектуальної власності, у т.ч., але не обмежуючись, авторських чи суміжних прав, прав на знаки для товарів та послуг тощо, щодо припинення порушень його прав Користувачем на Сайті;
 • іншого порушення прав або законних інтересів інших Користувачів Сайту, юридичних та фізичних осіб щодо їх мотивованого звернення;
 • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті або не відповідає Правилам надання сервісів відповідно до цього Договору.

 

10. Строк дії договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним на невизначений термін і діє, поки не буде розірваний Користувачем або Виконавцем.

10.2. Договір про надання послуг, укладений в зв’язку з оформленням Користувачем платної підписки на Сервіси відповідного Плану, діє протягом терміну дії підписки і, в разі продовження (автоматичного продовження) підписки, продовжується на термін продовження підписки.

10.3. Користувач має право припинити користування Сайтом і Сервісами в будь-який час, без пояснення причин.

10.4. Для припинення користування платними Сервісами, Користувач має сповістити Виконавця про це, звернувшись у службу підтримки користувачів, направивши лист на електронну пошту, зазначену на сайті.

10.5. Після того як Користувач відмовилися від послуг (розірвав договір), Користувач може втратити доступ до всього придбаного контенту і послуг. У разі, якщо на момент розірвання договору (угоди) Користувач все ще маєте діючу підписку або доступ до придбаного пакету послуг, будь-яка сума, яку Користувач сплатив в рахунок оплати послуг і сервісів не буде повернута, в тому числі і сума вартості фактично невикористаних послуг.

10.6. Виконавець залишає за собою право розірвати юридичну угоду з Користувачем без вказівки причин, за умови спрямування Користувачу письмового повідомлення не пізніш як за два (2) тижні до планованої дати розірвання. У будь-якому випадку, договір не може бути розірваний раніше закінчення мінімального сплаченого періоду підписки або закінчення терміну надання послуг.

10.7. Виконавець може в будь-який час анулювати укладену з Користувачем угоду (договір) якщо:

 • Користувач порушив будь-яке положення Договору (або здійснив дії, які явно свідчать що Користувач не бажає або нездатний дотримуватися Договору), або
 • Виконавець змушений зробити це за вимогами законодавства, або
 • надання послуг стає нерентабельним з точки зору Виконавця.

10.8. Якщо Користувач спробує втрутитися в роботу сайту, серверів та інших автоматизованих систем Сайту або грубо поруше Договір, або якщо Виконавець запідозрить Користувача в цьому, Виконавець може призупинити або повністю заблокувати Користувачу доступ до сайту і послуг.

 

11. Порядок внесення змін та доповнень до Договору

11.1. Зміни та/або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Виконавця. Датою набрання чинності змін та/або доповнень до цього Договору є дата, визначена в них Виконавцем, але не раніше дати опублікування цих змін та/або доповнень на Сайті.

11.2. Текст змін та/або доповнень до Договору або його нова редакція доводиться Виконавцем до загальної інформації шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

11.3. У разі незгоди Користувача з внесеними змінами та/або доповненнями до цього Договору, Користувач має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Виконавця про відмову Користувача від подальшого використання Сервісів Виконавця, а також про незгоду з внесеними змінами та/або доповненнями або про неприєднання Договору або про відмову дотримуватись його умов, при цьому погасивши борг Користувача (якщо застосовується).

11.4. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, у тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання Сервісів Виконавця, визнаються згодою та приєднанням Сторони до нової редакції Договору, до редакції внесених змін та/або доповнень.

 

12. Заключні положення

12.1. Цей Договір та відносини між Виконавцем та Користувачем регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

12.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які умови цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

12.3. Цей Договір щодо кожного з Користувачів набуває чинності з моменту вчинення Користувачем однієї з найбільш ранніх дій, зазначених у пункті 2.4 цього Договору, та діє до моменту закінчення використання Користувачем Сервісів Виконавця.

 

13. Реквізити

Інформація про постачальника послуг

ФОП Антощук Юрій Володимирович

(FOP Antoshchuk Y. V.)

ІНПП 3163413896

Державна реєстрація від 30.05.2011, 2 499 000 0000 038262

Юридична адреса: м. Херсон, просп. 200-річчя Херсона 3/29 Тел: +380999428115

Дата останньої зміни: 5 січня 2022 р